Vildsint, elak utan skam. Sjuk och tärd, inget värd. Drucken men behöver mer, ingen lag eller morgondag.

När blodet bytts mot elakt gift
Blir sansen bytt mot vildsint drift
Ett dövat sinne stucket i brand
Som härskar över steg och hand

Varken vädjan, bön eller hot
kan ge mig kraften att stå emot
Nånting vilt är dolt i mig
Som lever för att visa sig

Galen, arg som en varg
Det fula trynet bryter fram
Rabiat, full av hat
Vildsint, elak utan skam
Sjuk och tärd, inget värd
Drucken men behöver mer
Ingen lag eller morgondag
Han faller och drar med mig ner

Besten i mig förgör
Besten i mig förstör

Jag vaknar ofta i hans spår
Av rök och aska, blod i mitt hår
När vansinnet fått bli regent
Och besten varit president
De saker som jag borde gjort
Ödelades mycket fort
Men vad jag borde låtit bli
Har besten gjort med god regi

Galen, arg som en varg
Det fula trynet bryter fram
Rabiat, full av hat
Vildsint, elak utan skam
Sjuk och tärd, inget värd
Drucken men behöver mer
Ingen lag eller morgondag
Han faller och drar med mig ner

Besten i mig förgör
Besten i mig förstör
Besten i mig är av ond natur
Besten i mig är ett vidrigt djur

Smaken är ond men så god
Att jag inte kan värja min själ
En blandning av bourbon och blod
Som gjort mig till bestens träl

Det pris hans väsen kostar är
Långt mer än någon någonting är värt
Mycken ångest, många förlåt
Järn och tårar, skrik och gråt

Vi hatar varandra min best och jag
Men den ene är fast i den andres tag
En dysfunktionell symbios
Som leder till att vi båda förgås

Galen, arg som en varg
Det fula trynet bryter fram
Rabiat, full av hat
Vildsint, elak utan skam
Sjuk och tärd, inget värd
Drucken men behöver mer
Ingen lag eller morgondag
Han faller och drar med mig ner

Besten i mig förgör
Besten i mig förstör
Besten i mig är av ond natur
Besten i mig är ett vidrigt djur

Kommentera här: