Bergslagskanalen

Upptäck Bergslagskanalen!

Bergslagskanalen är ett 64 kilometer långtsystem som låter dig njuta av båtliv när det är som vackrast och mest avkopplande.

TEXT: KATARINA AVERÅS FOTO: ØYVIND LUND

14 sjöar, sex sund, fyra älvar, fem kanaler och sex slussar. Bergslagskanalen är den Mellansvenska Bergslagsbygdens bäst bevarade transportled. Kanalen i de östra delarna av Värmland förbinder Filipstad och Karlskoga.

Planeringen för att förbättra transporterna av järn från Bergslagen och vidare ut i världen via Vänern började redan under den första hälften av 1600-talet. Men trots flera olika utarbetade förslag genomfördes de aldrig. Först 1833, nästan 200 år senare, la Baltzar von Platens medarbetare överstelöjtnant Johan Edström fram ett förslag där kanalen skulle få den sträckning den har än idag.

Kanalen med sina slussar invigdes år 1857. Men liksom för många andra kanaler och vattenleder i landet tappade de snart sin viktiga betydelse för transporterna. Utbyggnaden av järnvägsnätet blev kanalens död. Östra Värmlands järnväg öppnade för trafik år 1874 och tog över all frakt och merparten av persontrafiken. I början av 1940-talet var kanalanläggningarna i bedrövligt skick. Föreningen Filipstads Bergslags Kanal bildades och fick överta drift och underhåll. Efter omfattande reparationer kunde kanalen återinvigas 1947, 90 år efter tillkomsten.

Idag är Bergslagskanalen en fantastisk farled för motordrivna fritidsbåtar och kanotister. De 14 sjöarna i systemet bjuder på vacker natur, många fina naturhamnar och trevliga möten med andra båtmänniskor och de som sköter om slussar och turistanläggningar vid gästhamnarna.