Random things to do

Tunnelbanedisco
http://www.365saker.se/deltagarportalen/946-stall-till-med-tunnelbanedisco
 
Hoppa av din utbildning
http://www.365saker.se/2010/07/07/554-hoppa-av-din-utbildning
 
10 galna saker att göra innan du dör
http://www.365saker.se/deltagarportalen/10-galna-saker-du-maste-gora-innan-du-dor
 
Gör en berömmapp
http://www.365saker.se/2012/06/08/1187-gor-en-berommapp
 
Visa & Berätta kväll med vänner
http://www.365saker.se/2009/12/20/354-ha-visaberatta-kvall-med-dina-vanner
 
Skaffa 365 nya facebook vänner
http://www.365saker.se/deltagarportalen/849-skaffa-365-nya-facebook-vanner
 
Skaffa en gör partner
http://www.365saker.se/2010/02/19/415-skaffa-en-gor-partner
 
Skriv ner alla dina ursäkter
http://www.365saker.se/2011/03/02/793-skriv-ner-alla-dina-ursakter